Axis Vivotek GeoVision Nexus IP Samsung ACTi Air Live Hikvision Bosch BCS Risco Satel
Producenci
Zamów telefonicznie
+48 88 43 35 555
+48 88 43 55 555
sprzedaz@izabezpieczenia.com

iZabezpieczenia
ul. Prymasa Tysiaclecia 76D
01-424 Warszawa
NIP: 5252381435
otwarte w godz 9:00-17:00iZabezpieczenia - Skulsk koło Konina
Konińska 19
otwarte w godz 8:30-16:30

Newsletter
Zapisz się jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sonda
Jakiej firmy produktów używasz najczęściej przy tworzeniu systemów alarmowych ?
Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji udzielonej przez Sprzedającego

 1. Towary zakupione przez Firmy i Partnerów B2B mogą posiadać gwarancję udzieloną przez producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu www.izabezpieczenia.com. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na stronach internetowych producentów. Firma/Partner B2B może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów zakupionych w Sklepie www.izabezpieczenia.com (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Warunki obsługi reklamacji

 1. Gwarancją udzieloną przez Sprzedającego (gwarancja Sprzedającego) objęte są Towary przy których w Sklepie zamieszczono taką informację. Procedurą reklamacji są objęte jedynie produkt i nie stosuje się jej do: baterii i akumulatorów zabudowanych  w urządzeniach lub sprzedawanych w komplecie z urządzeniami, promienniki podczerwieni zabudowane w kamerach, paski zębate jako element kamer szybkoobrotowych.
 2. Reklamowany w ramach gwarancji Sprzedającego Towar powinien być dostarczony do punktu serwisowego Sprzedającego na koszt Klienta. Towar powinien być dostarczony w opakowaniu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu, zalecamy opakowanie fabryczne. Do Towaru powinien być dołączony numer zgłoszenia RMA lub wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz szczegółowy opis problemu technicznego. Dostarczony Towar musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym.
 3. W przypadku dostarczenia do serwisu Towaru sprawnego technicznie Sprzedający może naliczyć Klientowi koszty oględzin i testowania.
 4. Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 20 dni roboczych od daty dostarczenia go do serwisu Sprzedającego. W przypadku gdy niezbędne do naprawy części zamienne trzeba sprowadzić z zagranicy, okres naprawy może się wydłużyć, o czym Klient będzie każdorazowo poinformowany.
 5. Punkt serwisowy może odmówić przystąpienia do usunięcia wady w ramach gwarancji Sprzedającego w przypadku naruszenia plomb fabrycznych, serwisowych, stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na produkcie lub naniesienia poprawek w karcie gwarancyjnej (o ile jest dołączona do produktu), bądź ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby nieupoważnione.
 6. Naprawa nieodpłatna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie.
 7. Gwarancją Sprzedającego nie są objęte:
  1. uszkodzenia produktu powstałe podczas transportu i przeładunku, wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem, niedbałością użytkownika lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
  2. uszkodzenia produktu powstałe na skutek: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, uszkodzeń termicznych, chemicznych, zanieczyszczenia, korozji i rdzy, ścierania zewnętrznej powłoki produktu.
  3. uszkodzenia produktu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (innych niż zalecane przez producenta lub Sprzedającego) lub użycia ich niezgodnie z zaleceniami producenta lub Sprzedającego.
  4. czynności należące do normalnej eksploatacji jak: konserwacja, czyszczenie czytników itp. uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zasilania, nieprawidłowej sieci sygnałowej,
  5. objawy normalnego zużycia w eksploatacji takie jak: przepalenie bezpieczników dostępnych dla użytkownika, namagnesowanie kineskopu, zmniejszenie emisji i trwałe ślady na kineskopie lub panelu LCD/TFT wynikające ze specyfiki eksploatacji, wyświecenie promienników podczerwieni, typowe zużycie elementów ruchomych np. pasków zębatych.
  6. uszkodzenia powstałe wskutek przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych oraz wadliwie wykonanej instalacji zasilającej.
  7. roszczenia z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;
 8. Sprzedający nie odpowiada za:
  1. jakość lub utratę zapisanej informacji w przypadku zapisu na nośnikach obrazu i dźwięku;
  2. za jakość serwisu gwarancyjnego, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższych takich jak: niepokoje społeczne, blokady dróg, granic, restrykcje importowe, klęski żywiołowe, wojny, itp.;

Dodatkowe warunki gwarancji na naprawy płatne wykonywane przez serwis iZabezpieczenia

iZabezpieczenia, z siedzibą w Warszawie przy Prymasa Tysiąclecia 76D udziela 6-cio miesięcznej gwarancji na naprawy odpłatne urządzeń objętych serwisem pogwarancyjnym.

 1. Gwarancji podlegają tylko i wyłącznie podzespoły użyte do wykonania usługi oraz czynności związane z ich wymianą.
 2. Gwarancji nie podlegają czynności konserwacyjne i testy oraz wszystkie uszkodzenia opisane w Rozdziale  „Dodatkowe warunki obsługi reklamacji” ust. 7.
 3. Reklamowany Towar powinien być dostarczony do punktu serwisowego Sprzedającego na koszt Kupującego. Towar powinien być dostarczony w opakowaniu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie na czas transportu. Do Towaru powinien być dołączony numer zgłoszenia RMA lub wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz szczegółowy opis problemu technicznego. Dostarczony Towar musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym.
 4. Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 20 dni roboczych od daty dostarczenia go do serwisu Sprzedającego. W przypadku gdy niezbędne do naprawy części zamienne trzeba sprowadzić z zagranicy, okres naprawy może się wydłużyć, o czym Klient będzie każdorazowo poinformowany.
 5. Zastrzegamy możliwość wykonania naprawy warunkowej w porozumieniu z Klientem, bez udzielenia gwarancji.
 6. Za sprawdzenie, diagnozowanie, ekspertyzy w przypadku odstąpienia od wykonania naprawy pobierana będzie opłata ustalana indywidualnie dla danego egzemplarza sprzętu.
 7. Gwarancję na naprawy odpłatne stanowi dokument opisujący wykonaną usługę.
 8. Koszty przesyłki sprzętu do i z serwisu pokrywa zgłaszający.

KONTAKT

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
E-mail: serwis@izabezpieczenia.com

Instalacje kamer przemysłowych
+48 88 40 02 973
instalacje@izabezpieczenia.com
Nowości
HikVision DS-2CD2T63G0-I5(2.8mm)
HikVision DS-2CD2T63G0-I5(2.8mm)
1 163,58 zł 946,00 zł
szt.
HikVision DS-2CD2123G0-I(2.8mm)
HikVision DS-2CD2123G0-I(2.8mm)
990,15 zł 805,00 zł
szt.
HikVision DS-2CD1123G0-I(2.8mm)
HikVision DS-2CD1123G0-I(2.8mm)
512,91 zł 417,00 zł
szt.
HikVision DS-2CE16D0T-IRF (2.8mm)
HikVision DS-2CE16D0T-IRF (2.8mm)
210,33 zł 171,00 zł
szt.
HikVision DS-2CD2043G0-I 2.8mm
HikVision DS-2CD2043G0-I 2.8mm
990,15 zł 805,00 zł
szt.
Bestsellery
GeoVision GV-EBL2101
GeoVision GV-EBL2101
1 808,65 zł 1 470,45 zł
szt.
Nexus IP 2MP-NEX-SBLT-IR
Nexus IP 2MP-NEX-SBLT-IR
1 926,18 zł 1 566,00 zł
szt.
Satel INT-TSI-BSB
Satel INT-TSI-BSB
1 082,00 zł 879,67 zł
szt.
Vivotek FE8181
Vivotek FE8181
3 168,50 zł 2 576,02 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe